Cod produs: 49020530000
Disponibilitate: În Stoc
4.350,00Lei

INSTRUCȚIUNI PRIVIND MANIPULAREA, DEPOZITAREA ȘI MONTAREA

REZERVOARELOR SUBTERANE

Depozitare, manipulare și transport

La depozitare se va evita stivuirea rezervoarelor unul peste altul sau aşezarea de greutăţi peste

acestea, deoarece aceste eforturi mecanice suplimentare pot cauza deformări şi prejudicia buna

funcţionare a rezervorului.

Depozitarea se face în spații corespunzătoare curate fără pietre, moloz sau alte obiecte ce ar putea

tăia, zgâria sau înțepa rezervorul sau materiale chimice, uleiuri, benzene. Locul de depozitare trebuie să

asigure spațiul suficient de manipulare atât manual cât și cu echipamente specifice. Rezervorul se

depozitează NUMAI pe tălpile lui de susținere (în poziția de utilizare).

La mutarea dintr-un loc în altul se va evita contactul cu suprafeţe care pot zgâria sau deteriora

rezervorul.

În timpul transportului şi a operaţiilor de încărcare/descărcare și montare este interzisă trântirea,

rostogolirea, tarârea sau lovirea cu corpuri contondente sau ascuţite deoarece pot produce defecte

care, deşi nu sunt vizibile cu ochiul liber, pot scădea durata de utilizare a rezervorului.

Transportul se va face cu mijloace acoperite, lipsite de muchii tăietoare. Rezervorul se asigura contra

mișcării în timpul transportului, astfel se evită contactul acestora cu diverse părți ale mijlocului de

transport care ar putea să îl zgârie sau tăia.

Încărcarea și descărcarea se vor face cu echipamente de ridicare/coborâre corespunzătoare,

ancorarea rezervorului se va face cu frânghii de urechile de agățare de pe rezervor.

Condiții de montare

Montarea rezervoarelor subterane se efectuează conform prezentei instrucţiuni, a instrucțiunilor

componentelor care se monteaza odată cu rezervorul şi prevederilor normativelor în vigoare din

România.

Montarea se face conform proiect de execuție executat de proiectant specializat în domeniu rețelelor

exterioare. Proiectul de execuție se realizează ca urmare a evaluării condițiilor de montare care cuprinde

date topografice (spațiul de montare, vecinătăți, curbe de nivel), geotehnice și climaterice ale zonei în

care este situat amplasamentul precum și configurarea sistemului din care face parte rezervorul și

corelat cu celelalte instalații.

La alegerea amplasamentului pentru montarea rezervorului se evită, pe cât posibil, terenurile cu apă

freatică, inundabile, mlăștinoase, terenurile sensibile la umezire, tasabile sau cu capacitate portantă

redusă și versanții cu pante abrupte sau versanții instabili care își pot pierde stabilitatea datorită

lucrărilor de montare a rezervoarelor. Montajul rezervorului este permis la o distanţă de minim 5m de

pantă și cu execuţia unui zid de sprijin calculat static să suporte presiunea pământului și situat la o

distanţă de minim 1m de rezervor.

Spațiul în care se va monta rezervorul trebuie să fie suficient de larg astfel încât să fie asigurată

întreținerea rezervorului. Distanța recomandată fată de locuință, de alte fundații de exemplu gard și de

pante este de 5 metri. Dacă în zona de montare sunt prezente alte instalații, fundații gard, se vor executa

lucrări de protecție atât a rezervorului cât și a obstacolului respectiv. Spațiul de amplasare pentru

rezevoarele destinate apei potabile trebuie să fie protejat de influențe daunătoare sub aspect sanitar,

capacul la rezervoare trebuie să fie deasupra nivelului solului pentru a nu permite pătrunderea diverselor

materiale contaminante și protejat împotriva deschiderii neautorizate (în special de către copii). Toate

trecerile prin pereții rezervorului trebuie să fie perfect etanșe.

Se verifică dacă spațiul de montare este expus infiltraților din ploi, topirea zăpezii de exemplu zona din

vecinătatea burlanelor sau inundabil și în caz ca da, vor trebui făcute lucrări de drenare a apei din zona

rezervorului de exemplu rigole impermeabile către canalizare.

Dacă rezervorul se instalează în apropierea zonelor carosabile de vehicule cu masa mai mare de 12 to,

distanţa minima de la rezervor până la carosabil trebuie să fie mai mare sau egală cu adâncimea

săpăturii.

Din studiul geotehnic se va evalua calitatea solului (stabilitate, rezistența), nivelul apei freatice maxime

(care ține cont și de variația ascensională a nivelului apei după perioade de precipitații intense), riscurile

de acumulare apei pluvială.

În funcție de acestea se va configura structura de montare astfel:

Daca solul este stabil compactabil, rezervoarele de 1500 și respectiv de 3000 se montează

pe pat de nisip de cca 15 cm, iar cele 3500 și 5000 pe radier de beton armat de 10-30cm ,

iar materialul de umplutură este pământul excavat selectat fără pietre, moloz sau alte

particule proeminente care pot zgâria pereţii rezervorului sau nisip cu o granulaţie de 4/16

mm (conform DIN 4226, partea întâi). Gradul minim de compactare trebuie sa fie 90% și

uniform pe circumferința rezervorului.

Daca solul este de tip argilă rezervorul, indiferent de capacitatea sa, se montează pe radier de beton

și în jurul rezervorului se va realiza un drenaj cu țeavă cu fante în pietriș cu granulația 20-30 mm care

va fi conectată la o canalizare, stratul final de acoperire poate fi argilă sau pamânt vegetal sau se va

utiliza ca material de umplutură nisip stabilizat sau beton.

În soluri mlăștinoase sau în cazul în care pânza freatică este foarte aproape de fundul gropii,

rezervorul trebuie asigurat împotriva forțelor ascensionale prin construcția unui radier din beton și

ancorat corespunzător de acesta și prin betonarea parțială sau totală a acestuia, în functie de nivelul

apei freatice. Grosimea radierului depinde de condițiile hidrogeologice. Betonarea se va face peste

nivelul maxim al pânzei freatice cu 30 cm, betonarea se face în straturi de cca 30 cm, iar pentru

echilibrarea presiunii exercitată de betonul turnat asupra pereților rezervorului acesta va fi umplut cu

apă. Înainte de turnarea betonului se scade nivelul apei prin pompare sub nivelul radierului de beton.

ATENTIE! Pentru reglarea capacului la cota terenului NU se monteaza decat o singura prelungire.

ATENTIE:

Rezervorul NU trebuie instalat și folosit suprateran. Nervurile exterioare asigură rezistența la

flexionare dar nu și rezistența la tracțiune.

Rezervoarele NU pot fi folosite pentru presiuni inferioare sau superioare presiunii atmosferice normale

(nu pot fi folosite pentru depozitare sub presiune sau în vid).

Rezervoarele NU pot fi folosite pentru stocarea combustibililor sau alte produse petroliere precum și

substanțelor chimic agresive (acizi, baze, etc).

Rezervoarele de 1500 si 3000 odata instalate NU trebuie să fie lasate goale.

Rezervoarele 3500 si 5000 pot sta goale îngropate în pământ cu condiția montării acestora corect: pe

radier de beton și ancorate simetric, iar în cazul existenței pânzei freatice de mică adâncime betonarea

rezervorului parțial sau total, cu protejarea perețiilor acestuia pentru echilibrarea presiunii exercitate de

beton.

Este permis accesul pietonal deasupra unui rezervor montat conform acestor instrucțiuni, dar NU este

admisa circulația automobilelor, camioanelor sau a oricaror vehicule.

Înainte de montare verificaţi dacă:

Rezervorul trebuie sa aibă suprafața fără defecte vizibile cu ochiul liber și deformații care ar putea

avea efecte asupra funcționalității (incluziuni, zgârieturi, fisuri sau straturi care se desprind).

Rezervorul trebuie să fie gol, curat și etanș (nu există nici un semn vizibil de deteriorare din cauza

transportului).

Etapele de montarea a rezervorului subteran

IMPORTANT! Personalul care va realiza manipularea, instalarea, exploatare, întreținere și reparații

la rezervoare trebuie să fie calificat, cu experiență pentru acest tip de muncă și cu echipamente și

utilaje adecvate. Sunt obligatorii respectarea normelor de securitatea și sănatatea în muncă

specifice și regulile de prevenire a accidentelor. Montarea rezervoarelor presupune excavații,

conectarea rezervorului într-o instalație și închiderea excavației. Riscurile care pot aparea sunt de

cădere, înec, cădere maluri, și altele. Nerespectarea prezentei instrucțiuni și prevederilor

normativelor în vigoare în România poate duce la deteriorarea considerabilă a rezervoarelor,

vătămărilor persoanelor sau accidente mortale. Pentru situații necuprinse în prezenta instrucțiune,

contactați producatorul. Rezervorul NU se montează în perioade cu temperaturi sub 5 oC (atât

noaptea cât și ziua) și cu umiditate excesivă. Lucrarea de montare este permisă numai după ce

executantul a primit toate detaliile de execuție, avizele și acordurile necesare, autorizația de

construire și acordul beneficiarului.

 ① Trasarea/Pichetarea – se marchează reperelele pentru montarea rezervorului.

② Se sapă groapa de instalare cu dimensiuni suficiente astfel încât să

existe un spațiu de 40-50 cm în jurul rezervorului, spațiul necesar

manipulării rezervorului la montare și realizării compactării umpluturii din

jurul bazinului și adâncime care să permită execuția radierului. Baza gropii

de construcţie trebuie să fie plană, fermă și uscată (fără ape subterane sau

meteorice). Se recomandă să nu se modifice baza gropii, în caz că a fost

modificată trebuie obligatoriu restabilită capacitatea portantă inițială.

Dacă solul este stabil compactabil, rezervoarele de 1500 și

respectiv de 3000 se monteaza pe pat de nisip de cca 15 cm, iar

cele de 3500 și 5000 pe radier de beton armat de 10-30 cm. Daca

solul este de tip argilă sau teren excesiv umed (mlaștină, panză

freatică) rezervorul, indiferent de capacitatea sa, se montează pe

radier de beton dimensionat conform condiților hidrogeologice.

Săpătura se execută, de regulă, mecanizat, dar în zone cu instalații subterane, săpătura se face manual.

Pe măsura adâncirii săpăturii, se iau măsuri de consolidare a pereților prin efectuarea sprijinirilor

corespunzătoare. Concomitent, se iau și alte măsuri de tehnica securitatii muncii, indicate pentru lucrari

de acest fel.

③ Se executa radierul, în funcție de soluția configurată. Respectati rețeta impusă de proiectul de

execuție al radierului. Planeitatea radierului este de ±5 mm. Radierul trebuie să asigure că rezervorul nu

se scufundă în pământ și se dezechilibrează.

④Se așează rezervorul pe radier, numai dupa ce betonul s-a întărit, folosinduse frânghii prinse de mânerele de manipulare. Acesta trebuie sa fie aşezat întro poziţie stabilă si fermă.

⑤ Se realizează conexiuni etanșe la rezervor și se scot în afara zonei de

montare și se obturează cu capac. Conexiunile se fac NUMAI în zone plate ale

rezervoarelor cu mașina de găurit cu freza/carotă pentru racord și etanșarea

realizându-se cu ajutorul unei garnituri pentru racord. Piesele care se

monteaza trebuie sa fie curate, iar pentru a usura montajul se utilizează

lubrifiant pe baza de silicon.

⑥ Se montează piesa pentru reglarea poziției capacului/prelungire (în caz că

este necesară). Pentru a asigura etanşarea dintre rezervor şi prelungire se

montează garnitură, iar pentru fixare se utilizeaza colier metalic (piesa de

fixare). Pentru a ușura montarea prelungirii se utilizează lubrifiant pe bază de

silicon. NU se utilizează uleiuri sau grăsimi minerale. Înainte de montare,

componentele și pozițiile în care se vor monta trebuie să fie curate (fără nisip,

pietriș, moloz, etc), de acest lucru depinde siguranța îmbinării. 1. Capac, 2. Prelungire H 600mm, 3.Piesa fixare, 4.Garnitura,

5.Rezervor

⑦Se umple rezervorul cca. 1/3 cu apă și se începe executarea

umpluturii în funcție de condițiile de sol și umiditate/panză freatică:

Notă: Pe timpul execuției umpluturii, rezervorul trebuie acoperit cu

capac pentru a preveni patrunderea diverselor materiale.

 Daca solul este stabil compactabil (vegetal), se umple spaţiul dintre

pereţii gropii şi cei ai rezervorului cu straturi de circa 25-30 cm cu material de

umplutură - pământul excavat selectat fără pietre, moloz sau alte particule

proeminente care pot zgâria pereţii rezervorului sau nisip cu o

granulaţie de 4/16 mm (conform DIN 4226, partea întâi). Fiecare strat

trebuie compactat cu atenţie, astfel încât să umple tot spaţiul din jurul

rezervorului. Gradul minim de compactare trebuie să fie minim 90% și

uniform pe circumferința rezervorului. O atenție deosebită se va

acorda straturilor din zona inferioară a gropii și respectiv între tălpile

rezervorului, zona în care compactarea se va face manual astfel încât

să fie umplute cu material toate zonele greu accesibile din zona

inferioară a rezervorului, prevenind astfel deformarea ulterioară

potențială a fundului rezervorului.

Când groapa este umplută până la nivelul apei din rezervor, se

continuă umplerea rezervorului cu apă. Se continuă umplerea gropii în

straturi succesive compactate minim 90%.

ATENTIE! Pentru aplicatii speciale (ca de exemplu zona cu risc de inundare,

s.a.) materialul de umplutura este fie nisip stabilizat fie beton.

 Daca solul este de tip argilă, în jurul rezervorului se va realiza un drenaj cu

țeava cu fante în pietris cu granulația 20-30 mm care va fi conectată la o

canalizare, pietrișul se va așeza în straturi de cca 30 cm iar stratul final de

acoperire poate fi argilă sau pământ vegetal sau se va utiliza ca material de

umplutura nisip stabilizat sau beton. Atenție deosebită se va acorda zonei

inferioare a rezervorului, astfel încât sa nu ramână goluri.

În soluri mlăștinoase sau în cazul în care pânza freatică este foarte aproape de fundul gropii, rezervorul

trebuie asigurat impotriva forțelor ascensionale prin construcția unui radier din beton și ancorat

echilibrat de acesta și prin betonarea parțială sau totală a acestuia, în funcție de nivelul apei freatice.

Grosimea radierului depinde de conditiile hidrogeologice. Betonarea se va face peste nivelul maxim al

panzei freatice cu 30 cm, betonarea se face în straturi de cca 30 cm, iar pentru echilibrarea presiunii

exercitată de betonul turnat asupra pereților rezervorului acesta va fi umplut cu apă. Înainte de turnare

betonului se scade nivelul apei din groapa de montaj prin pompare sub nivelul radierului de beton.

NERESPECTAREA INSTRUCȚIUNILOR DE MANIPULARE, TRANSPORT, DEPOZITARE, MONTARE

ȘI UTILIZARE CONDUCE LA DETERIORAREA REZERVORULUI ȘI LA PIERDEREA GRARNȚIEI!

Specificații tehnice

Ambalare: NEAMBALAT

Tip articol: REZERVOR

UM Colete: PIECE

Cantitate colet: 1

Perioada garantie (Luni): 24

Durata estimata de viata (Ani): 25Spune-ţi opinia

Notă: Codul HTML este citit ca şi text!